Kattelem

kattelem

Referencelille lem i en dør hvorigennem en kat let kan komme ud og ind af et hus eller bestemmelse eller ordlyd hvormed man kan undgå at komme i en uønsket politisk situation Ordnet.dk

Del her: Share on FacebookShare on RedditTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.