Tag Archives: kattelem

Kattelem

kattelem

Referencelille lem i en dør hvorigennem en kat let kan komme ud og ind af et hus eller bestemmelse eller ordlyd hvormed man kan undgå at komme i en uønsket politisk situation Ordnet.dk

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment